Hoạt động nhà trường

Lịch công tác Tuần

10/16/2017 2:58:02 PM

Lịch công tác tuần 10,11,12

                                                Lịch công tác tuần 10

                                 Thứ hai, ngày 2 tháng 10 năm 2017

Buổi sáng:

-         Chào cờ

-         Dạy và học theo chương trình Tuần 7

Buổi chiều:

-         Dạy học theo chương trình

-         Kiểm tra hoạt động khu vực II

                                 Thứ ba, ngày 3 tháng 10 năm 2017

Buổi sáng:

-         Dạy và học theo chương trình.

-         Ban PCCC tự  kiểm tra công tác PCCC 

Buổi chiều:

-         Dạy học theo chương trình

-         HT làm việc tại xã về xây dựng CSVC

                                          Thứ tư, ngày 4 tháng 10 năm 2017

Buổi sáng:

-         Dạy và học theo chương trình.

-         Đón Đoàn KT công tác tài chính của Phòng TC

Buổi chiều:

-         Dạy học theo chương trình

-         Các tổ sinh hoạt chuyên môn.

                                                  Thứ năm, ngày 5 tháng 10 năm 2017

Buổi sáng:

-         Dạy và học theo chương trình.

-         HT duyệt kế hoạch tại PGD

Buổi chiều:

-         Dạy học theo chương trình

                          Thứ sáu, ngày 6 tháng 10 năm 2017

Buổi sáng:

-         Dạy và học theo chương trình.

Buổi chiều:

-         Dạy học theo chương trình

-         Giao ban

-         15 h 30 Họp BGH, BCH chi ủy, BCH công đoàn.

                       Thứ bảy, ngày 7 tháng 10 năm 2017

Buổi sáng:

 Khối 3,4, khu vực 2 học Tin

Lao động công đoàn

Buổi chiều:

-         HS khối 5 học Tin

-         Lao động công đoàn

                                                Lịch công tác tuần 11

                                 Thứ hai, ngày 9  tháng 10 năm 2017

Buổi sáng:

-         Chào cờ

-         Dạy và học theo chương trình  tuần 8

-         HT trình xã ký kế hoạch năm học, gửi trình xin thanh lý dãy nhà cấp 4

Buổi chiều:

-         Dạy học theo chương trình

-         Dự giờ khối 1

                                 Thứ ba, ngày 10 tháng 10 năm 2017

Buổi sáng:

-         Dạy và học theo chương trình.

-         HT chuẩn bị điều kiện tổ chức HNCBCNVC

Buổi chiều:

-         Dạy học theo chương trình

-         BGH  làm việc với HCMHS

                                          Thứ tư, ngày 11 tháng 10 năm 2017

Buổi sáng:

-         Dạy và học theo chương trình.

-         Đ/c Chính tập huấn công tác tài chính từ 11/10 đến hết ngày 12/10

Buổi chiều:

-         Sinh hoạt chuyên môn

                                                  Thứ năm, ngày 11 tháng 10 năm 2017

Buổi sáng:

-         Dạy và học theo chương trình.

Buổi chiều:

-         Dạy học theo chương trình

-         đ/c Hà tập huấn dạy Anh văn

                          Thứ sáu, ngày 12 tháng 10 năm 2017

Buổi sáng:

-         Dạy và học theo chương trình.

-         HT, HP  họp giao ban tại xã

Buổi chiều:

-         Dạy học theo chương trình

-         Giao ban

-         17h họp BCH chi ủy

                       Thứ bảy, ngày 13 tháng 10 năm 2017

Buổi sáng:

HS khối 3,4 học tin

Buổi chiều:

- HS khối 5 học Tin

 

                                                Lịch công tác tuần 12

                                 Thứ hai, ngày 16  tháng 10 năm 2017

Buổi sáng:

-         Chào cờ

-         Dạy và học theo chương trình  tuần 9

-         HT, PHT kiểm tra chuyên đề  tại khu vực II.

Buổi chiều:

-         Dạy học theo chương trình

-         Kiểm tra toàn diện khu vực I

-         16h30 Đội bóng chuyền nữ tập luyện

-   19h 30 họp chi bộ

                                 Thứ ba, ngày 17 tháng 10 năm 2017

Buổi sáng:

-         Dạy và học theo chương trình.

-         HT dự giờ

- Đ/c Chính, Huyền tập huấn phần mềm eduvn tại phòng GD

Buổi chiều:

-         Dạy học theo chương trình

-         16 hội ý cán bộ cốt cán chuẩn bị hội nghị CCVC

-         16h30 Đội bóng chuyền nữ tập luyện

 

                                          Thứ tư, ngày 18  tháng 10 năm 2017

Buổi sáng:

-         Dạy và học theo chương trình.

Buổi chiều:

Hội nghị cán bộ CCVC

                                                  Thứ năm, ngày 19 tháng 10 năm 2017

Buổi sáng:

-         Dạy và học theo chương trình.

Buổi chiều:

-         Dạy học theo chương trình

-         16h30 Đội bóng chuyền nữ tập luyện

                          Thứ sáu, ngày 20 tháng 10 năm 2017

Buổi sáng:

-         Dạy và học theo chương trình.

Buổi chiều:

-         Dạy học theo chương trình

-         16h Giao lưu bóng chuyền với đội bóng chuyền nữ THCS

                       Thứ bảy, ngày 21 tháng 10 năm 2017

Buổi sáng:

   Đại hội hội cha mẹ học sinh từ 8h

HS khối 3,4 học tin

Buổi chiều:

- HS khối 5 học Tin

 

Đoàn Thị Minh

Đóng góp ý kiến Bản in
Họ và tên
Nội dung hỏi
  Mã xác nhận: 5885
Tin mới nhất
Thông báo phòng GD
Video hoạt động

video

THÔNG BÁO
Gương mặt tiêu biểu
Liên kết website
Thông tin truy cập

Lượt truy cập:: 396339 lần

Đang online: 2 người

Quảng cáo